Evinde cam balkonu olanlara kötü haber ‘Yargıtay gözünün yaşına bakmadı’

Türkiye’de milyonlarca ev sahibi oturduğu malikte tadilatlar yapmaya devam ediyor. Ancak ev sahiplerini her ne kadar ev kendilerine de ait olsa bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor.

Ev sahiplerini tadilat sırasında bazı yasal düzenlemeler bekliyor. Evinizde bunları yaparken mutlaka dikkat edin. Yaptığınız tadilat nedeniyle komşulardan izin almanız gerekebilir.

Evini genişletmek amacıyla, alandan tasarruf sağlamak veya balkonunu dış koşullardan korumak için cam balkon yaptıran vatandaşlara Yargıtay’dan kötü haber geldi. Yargıtay, milyonları ilgilendiren emsal bir karar verdi.

KOMŞULAR ARASINDA SORUNA NEDEN OLUYOR

Binaların balkonları dış cepheden pay alması sebebi ile diğer odalardan farklı olarak kabul ediliyor.

Balkonlar binanın ortak alanları arasında yer alıyor. Bu nedenlerden kaynaklı balkonlarda yapılacak tadilat ve değişimlerde mutlaka apartmandaki kat maliklerinde en az beşte dördünün yazılı izninin alınması şartı bulunuyor.

Bu iznin alınmaması halinde cam balkon kaçak yapı olarak değerlendirilirken, bu durumlarda cam balkonlar bazı binalarda komşular arasında sorunlar yaşanmasına neden oluyor.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi evlerde yapılan cam balkan ile ilgili milyonlar ilgilendiren emsal bir karar verdi.

YARGITAY’IN KARARI ŞU ŞEKİLDE

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19.maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur olduklarının altı çizildi. İkinci fıkrada ise kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapılamayacağı belirtildi.

KAT MALİKLERİNİ RIZASI OLMADAN YAPILAMAZ

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun mutfakla balkon arasındaki kapı, pencere ve duvarının kaldırılarak mutfakla birleştirildiği, balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır.

Bilirkişinin yerinde saptadığı sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği gibi sabit eser niteliğinde olup bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamaz. Balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması ya da tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez.

YARGITAY’DAN EMSAL NİTELİKTE KARAR

Saptanan bu durum karşısında balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeni ile eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, balkonun daire içine alınmak sureti ile kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı, ana taşınmazdaki kat maliklerinin %90’ının aynı yöntemle değişiklik yaptığı, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye maruz bırakacak nitelikte olmadığı gerekçeleri ile talebin reddine karar verildi.

Güncelleme: 04 Şubat 2024 / 10:24

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir