ASO Başkanı Seyit Ardıç: Sanayide İş Gücü Açığı Artıyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayinin neredeyse bütün sektörlerinde iş gücü açığının günden güne artığını belirterek, “Bu sorunun bir an önce ele alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde üretimi arzu ettiğimiz düzeylerde artırmamız ve geliştirmemiz mümkün olmayacak.” dedi.

ASO’nun eylül ayı Oda Meclisi ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısı Muğla’da yapıldı.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, 6 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ortak akıl ve istişarenin bir ürünü olarak hazırlandığını söyledi.

Programın rasyonel ve gerçekçi olduğu hakkında yaygın bir kanaatin oluştuğunu ifade eden Ardıç, “Böylece ekonomide öngörülebilirliğin biraz daha arttığı, güvenin yeniden tesis edilmeye başladığı bir döneme girdik. Bu süreçte Cumhurbaşkanı’mızın OVP’ye verdiği güçlü destek de motivasyonumuzu artırdı.” diye konuştu.

Yüksek enflasyon, maliyet kaynaklı gelişmeler ve fiyat oluşturmadaki zorlukların üretimi etkilediğine dikkati çeken Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

“Pozitif büyüme performansı ortaya koymamız oldukça önemli. Enflasyon ve cari açık sorunlarını kalıcı olarak çözebilmek için tüketimden daha yüksek bir üretim seviyesini sağlamamız gerekiyor. OVP’de enflasyonla mücadelenin önemli bir ayağının tüketim talebini aşağıya çekmek olduğunu görüyoruz fakat orta ve uzun vadede arz-talep dengesini sağlamanın gerçekçi yolu üretimi artırmaktan geçiyor.”

Ardıç, büyümeyi yeniden hızlandırmak, istikrarlı bir gelişim trendine girmek için nitelikli sanayi üretimi ve bunlarla bütünleşik nitelikli hizmet yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

OVP’de, rekabet gücünü artırarak, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümeyi destekleyecek bir politika çerçevesi görmenin sanayicileri memnun ettiğini vurgulayan Ardıç, şunları kaydetti:

“Hazine ve Maliye Bakanı’mız Mehmet Şimşek’in fiyat istikrarı, mali disiplin ve yapısal reformlar konusundaki vurgularını çok olumlu değerlendiriyoruz. Reel sektörün beklentileri arasında yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyon-kur makasının daraltılması, enflasyon-faiz dengesinin sağlanması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması yer alıyor. İhracatçılar için bankalar ile protokol imzalanması, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için limitin yükseltilmesi gibi adımlara rağmen finansmana erişim hala en önemli sorun. Kredi hacminin genişletilmesi, Eximbank ve KGF kanallarının sektörel bazda etkin bir şekilde kullanılması reel sektörün beklentileri arasında yer alıyor.”

Sanayide “işçisizlik” sorunu

Ardıç, yeşil ve dijital dönüşüm ile girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflerini sanayiciler olarak önemli bulduklarına işaret ederek, “Lojistik altyapının güçlendirilmesi, sanayi alanlarının genişletilmesi, ticari anlaşmalarda derinleşme konuları yine son derece önemli. Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi aciliyet taşıyor.” dedi.

İş gücünün nitelik ve nicelik bakımından yetersizliğinin üretimi olumsuz etkilediğini belirten Ardıç, şöyle konuştu:

“Ülkemizde işsizlik yaşanırken sanayicinin yaşadığı işçisizlik sorunu gündemin ilk sıralarına yükselmiştir. Sanayinin neredeyse bütün sektörlerinde iş gücü açığı günden güne artıyor. Bu sorunun bir an önce ele alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde üretimi arzu ettiğimiz düzeylerde artırmamız ve geliştirmemiz mümkün olmayacak, özellikle ihracatımız bu açıktan olumsuz etkilenecektir.”

Öte yandan programda, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök, başkent sanayisinin dönüşümü ve Kalkınma Ajansının rolüne, ASO Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya da model fabrikaya ilişkin bilgi verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir